Warunki uczestnictwa

REZERWACJA

1.       Rezerwacji wycieczek można dokonywać przez stronę www.sakolifetour.com, email ; info@sakolifetour.com, telefon ; +90 501 120 65 28, Whatsapp,Viber,Telegram, czat oraz sms.

2.       Organizatorem oferowanych wycieczek jest biuro podróży SAKOLIFE TURİZM GAYRİMENKUL İNŞAAT OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ - FIĞLA MAH. KEYKUBAT BLV. NO: 173 C ALANYA/ ANTALYA oraz jego partnerskie biura tureckie. 

3.       Rezerwację uznaje się za pełną, jeśli klient poda obowiązkowo pełne dane: imiona i nazwiska uczestników, pełna nazwę hotelu oraz miejscowość (ze względu na podobne nazwy hoteli), numer telefonu komórkowego, który będzie działał na terenie Turcji oraz w przypadku dzieci ich daty urodzenia.

4.       Warunkiem niezbędnym do uczestniczenia w wycieczce jest posiadanie potwierdzenia udziału w postaci  biletu lub sms. Bilet lub potwierdzenie sms może być wystawione na kilka osób łącznie. Potwierdzenie zawiera nazwę zamawiającego, nazwę wycieczki, hotel , datę i godzinę zbiórki oraz kwotę do zapłaty.

5.       Klient jest zobowiązany do sprawdzenia otrzymanych biletów/voucherów pod kątem poprawności danych. Uwaga: bilety otrzymane po rezerwacji przez stronę internetową są automatycznie drukowane z takimi danymi jakie wpisał własnoręcznie klient. Biuro nie poprawia i nie wystawia ręcznie biletów. Prosimy o rozważne wypełnianie danych.

6.       Jakiekolwiek błędy zauważone na biletach winny być niezwłocznie zgłoszone do biura w celu ich odpowiedniej korekty.

7.       Za błędne dane podane w czasie rezerwacji odpowiada klient i zobowiązuje się do poniesienia wszelakich kosztów związanych z podaniem nieprawidłowych danych. Dlatego jakiekolwiek błędy zauważone na biletach winny być niezwłocznie zgłoszone do biura w celu ich odpowiedniej korekty.

8.       Jeśli podanie błędnych danych lub przekłamanie danych w procesie rezerwacji (np. daty urodzenia uczestnika) skutkuje stratami finansowymi dla firmy to klient jest zobowiązany pokryć te koszty dodatkowe (koszty transportu, dodatkowych biletów, przewodnika) najpóźniej w dniu realizacji wycieczki.

9.       Biuro zastrzega sobie prawo do zmian godzin zbiórek. Zmiany te wysyłane są w przeddzień wycieczki sms-em na podany w rezerwacji numer telefonu.

10.   Klient jest zobowiązany do posiadania włączonego telefonu w przeddzień zamówionej wycieczki oraz w czasie trwania wycieczki. Na podany w rezerwacji numer telefonu wysyłamy aktualizację godziny zbiórki. Nie bierzemy odpowiedzialności za brak poprawnie działającego telefonu lub za wyłączony telefon i w przypadku niestawienia się na zmienioną godzinę zbiórki klient może zostać nieodebrany na zamówioną wycieczkę bez zwrotu kosztów. 

11.   Każdy uczestnik zobowiązany jest do podania swojego numeru pokoju hotelowego po zakwaterowaniu w Turcji celem potwierdzenia i uzupełnienia rezerwacji sms-em lub przez aplikację WhatsApp, Messenger  lub email. W przeciwnym razie uczestnik może zostać nieodebrany na wycieczkę fakultatywną.

ZBIÓRKA

1.       Za miejsce zbiórki przyjmuje się bramę hotelową (budka ochrony, szlaban wjazdowy) lub w przypadku jej braku miejsce zbiórki jest przed hotelem przy ulicy, chyba że organizator w szczególnym przypadku ustali inaczej.

2.       Godzina zbiórki jest podana na bilecie lub potwierdzeniu sms. Nasz transport może stawić się 5min. przed godziną zbiórki, natomiast maksymalne opóźnienie transportu na zbiórkę to 20min.

3.       W przypadku niestawienia się o wyznaczonej godzinie na miejsce zbiórki, przewodnik ma prawo odjechać z hotelu.

AUTOKAR

1.       Autokary biura podróży SakoLife Tour są przystosowane do standardów obsługi turystów w Turcji i posiadają wszystkie wymagane licencje turystyczne. Wszystkie autokary i busy na długie trasy są w pełni klimatyzowane. Autobusy i busy na krótkie dystanse (np.na rejsy, hamam)  mogą nie posiadać wszystkich udogodnień.

2.       Środek transportu (autobus, midibus, minibus lub auto osobowe) zależy od liczby uczestników wycieczki i logistyki transportu.

3.       Transport nie jest wyposażony w foteliki bezpieczeństwa dla dzieci. W Turcji nie ma takiego obowiązku.

4.       Siedzenia nie są numerowane. Kolejność zajmowania miejsc jest dowolna. Nie stosujemy rezerwacji konkretnych miejsc. Przewodnik ma prawo do wyznaczania miejsca w autokarze oraz przesadzania gości.

5.       Biuro nie ma obowiązku pozostawiania wolnych miejsc w transporcie. Wszystkie miejsca w autokarze mogą być zajęte, a współpasażer może być osobą obcą.

6.       Wi-fi na wybranych trasach jest prezentem od firmy. Za niesprawne działanie sieci komórkowej, modemu, internetu czy prądu firma nie ponosi odpowiedzialności i jednocześnie nie zwraca żadnych kosztów z tym związanych.

WYCIECZKA

 1. Wszyscy uczestnicy wycieczki zobligowani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i poleceń przewodników oraz kierowcy.
 2. Wycieczki są wycieczkami grupowymi a transport jest zbiorowy. Odbiór z poszczególnych hoteli następuje zgodnie z logistyką biura i może zawierać przesiadki.
 3. Każdy uczestnik wycieczki zobowiązany jest do stawiania się na czas na miejscu zbiórki ustalonym przez przewodnika. W przypadku spóźnienia, bez wcześniejszej informacji, uniemożliwiającego lub przeszkadzającego w realizacji wyznaczonego programu, przewodnik z grupą  ma prawo oddalić się od miejsca oczekiwania.
 4. Program wycieczek oraz wyżywienie jest zgodne z ofertą na stronie. Należy przed wycieczką sprawdzić aktualny program. Trasa i program wycieczki może się bowiem zmienić w trakcie trwania sezonu turystycznego.
 5. Przewodnik może dosiadać się w trakcie zbierania gości na wycieczkę i może wysiąść po zakończonej wycieczce w czasie drogi powrotnej. Za odbiór z hoteli i odwiezienie gości po wycieczce do hotelu odpowiada kierowca.
 6. Wycieczka może być organizowana również przez organizatorów podwykonawców - biura partnerskie, które w tym przypadku są w pełni odpowiedzialne na realizację wycieczki.
 7. Biuro zastrzega sobie prawo (zależy od sytuacji) do ustalenia dodatkowych warunków płatności lub wymaganych dokumentów po dokonaniu rezerwacji przez Klienta ( np. dane osobowe, dokumenty, wpłata zaliczki/całości), niezbędnych do realizacji wycieczki. Klient zostanie poinformowany o tym fakcie mailowo lub i telefonicznie.
 8. Podany program wycieczki, godziny wyjazdów i  powrotów z wycieczek są orientacyjne i zależą od lokalizacji hotelu i terminu wycieczki.
 9. Program wycieczki może się różnić od podanego na stronie z różnych niezależnych od organizatora względów, aby zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom i lepszy komfort zwiedzania. 
 10. Wycieczka może zostać przerwana z powodów niezależnych od organizatora jak siły wyższe, kataklizmy, strajki, zamknięte drogi, niekorzystne warunki pogodowe zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczestników. W tym przypadku klientowi należy się zwrot za częściowe niewykorzystane usługi wg programu wycieczki lub świadczenia zastępcze.
 11. Godziny wyjazdów i powrotów z wycieczek są orientacyjne i mogą się nawet znacznie różnić od podanych na stronie. Godziny powrotów nie są gwarantowane i zależne od wielu czynników: pogodowych, drogowych, organizacyjnych, wielkości i szybkości poruszania się grupy, liczby hoteli, lokalizacji hotelu, terminu wycieczki etc.
 12. W przypadku awarii transportu uniemożliwiającej dalszy transport na wycieczkę, biuro dokłada jak najszybszych starań aby awarię naprawić, a w przypadku braku takiej możliwości zapewnia transport zastępczy.
 13. Opóźnienia w realizacji programu wycieczki związane z awariami transportu i ich naprawą, wypadkami, innymi czynnikami niezależnymi od biura oraz spowodowane siłami wyższymi  nie upoważniają do jakichkolwiek zwrotów czy roszczeń ze strony klienta.
 14. W żadnym wypadku nie gwarantujemy powrotów na posiłki w hotelach, ani nie zwracamy kosztów niewykorzystanych posiłków w hotelu w związku z uczestnictwem w naszych wycieczkach. 
 15. Nie bierzemy odpowiedzialności za niezgłoszenie się na wycieczki spowodowane opóźnieniami lotów czarterowych, brakiem ważnej wizy czy paszportu na wjazd na teren Turcji
 16. W przypadku wycieczek na wyspy greckie nie bierzemy odpowiedzialności i nie zwracamy kosztów wycieczek z powodu braku odpowiednich dokumentów.
 17. Jeśli klient odmawia uczestnictwa w części wycieczki, sam rezygnuje z usług zarówno płatnych jak i bezpłatnych, nie należy się żaden zwrot kosztów za zamówione a niewykorzystane usługi 
 18. Do restauracji oraz na statki nie wolno wnosic swoich napoi. Obsługa restauracji czy statku ma prawo do odebrania napoi na czas trwania posiłku czy rejsu. Załoga statków dodatkowo ma prawo nie wpuścić klienta na pokład a powrót do hotelu klient pokrywa we własnym zakresie. Załoga statku ma prawo w tym celu przy wejściu sprawdzać torby i plecaki.
 19. W przypadku awarii naszego transportu, wypadków, opóźnień, przypadków losowych, organizator stara się naprawić szkodę jak najszybciej lub zaproponować w tym czasie usługi zastępcze.
 20. Przewodnik lub przedstawiciel biura SakoLife Tour może fotografować lub nagrywać Klientów podczas realizowanych wycieczek. Materiały te mogą zostać wykorzystane do reklamowania i promocji naszego biura bez uzyskania dodatkowej pisemnej zgody.
 21. Biuro nie bierze odpowiedzialności za zdjęcia, filmy, płyty i inne pamiątki zakupione podczas wycieczek.
 22. Biuro nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione w transporcie czy zagubione w czasie wycieczki. 
 23. Biuro nie bierze odpowiedzialności za rzeczy osobiste uszkodzone w czasie trwania całej wycieczki (np. kamery, okulary, aparaty, biżuteria, odzież i inne)
 24. W przypadku wycieczek, na których realizowane są aktywności o podwyższonym ryzyku, tzw. sporty ekstremalne tj. buggy, quady, paragliding, rafting, lot balonem, uczestnicy są jednocześnie świadomi zagrożeń wynikających z uprawiania w/w aktywności. Biuro SakoLife Tour nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w przypadku wypadków/zdarzeń losowych zaistniałych na w/w wycieczkach.
 25. Lot balonem w Kapadocji jest organizowany przez Dorak Holding. Cena lotu balonem w Kapadocji jest dynamiczna i ostatecznie podawana przez firme baloniarską w przeddzień lotu balonem. Może ona przekroczyć cenę podaną na stronie. W tym przypadku klient może dopłacić różnicę w cenie lub zrezygnować z pełnym zwrotem wpłaconych kosztów. Firma SakoLife Tour nie ponosi odpowiedzialności za politykę cenową firm baloniarskich w Kapadocji. Dorak Holding zastrzega sobie prawo do anulowania lotu balonem w każdym momencie bez podania przyczyny. 
 26. Nie zezwala się świadomie oddalać się od grupy w celu realizacji własnego programu/programu firm obcych w trakcie trwania usługi wykupionej w naszym biurze podróży. W takim rprzypadku biuro SakoLife Tour ma prawo do wykreślenia uczestnika z dalszego programu wycieczki oraz odebrania wszystkich należnych mu świadczeń. Nie zwracamy w takim przypadku kosztów niewykorzystanych usług, a klient nie ma prawa reklamacji.
 27. Niedociągnięcia, którym można zapobiec, naprawić w trakcie wycieczki należy bezwzględnie  zgłosić w trakcie trwania wycieczki do obsługi lub po kontakcie telefonicznym bezpośrednio z biurem w celu jak najszybszego naprawienia braku/niedogodności. Niedociągnięcia mogą dotyczyć m.in. posiłków, czystości miejsc, sprzętu na wycieczkach, obsługi. W przypadku braku takiego zgłoszenia w trakcie zaistnienia danej szkody biuro nie ponosi odpowiedzialności, gdyż nie mogło zadośćuczynić danej szkodzie na miejscu zdarzenia.

GRUPY

 1. Grupa wg organizatora to min.25 osób
 2. Grupom przysługują specjalne zniżki grupowe w zależności od wybranych wycieczek fakultatywnych oraz terminów.
 3. Grupy zobowiązane są do podpisania umowy na usługi turystyczne z organizatorem a także wpłaty zaliczki na rzecz organizatora w wysokości przez niego ustalonej.
 4. Rezygnacja z prywatnej wycieczki grupowej lub zmniejszenie liczby osób nie upoważnia do otrzymania zwrotu za zamówione usługi.
 5. Wszelkie kwestie sporne rozstrzygane są w oparciu o umowę i warunki uczestnictwa.

DZIECI

 1. Zniżki przysługują dzieciom zgodnie z ofertą na stronie.
 2. Według Ministerstwa Turystyki w Turcji wiek dziecka liczony jest według jego rocznika urodzenia w dokumencie tożsamości.
 3. Dzieci liczone bezpłatnie  zajmują miejsce z rodzicami na kolanach. Nie mają również osobnego posiłku w restauracjach. Aby zagwarantować bezpłatnemu dziecku oddzielne miejsce w autokarze oraz wyżywienie można je wykupić w opcjach dodatkowych. W przeciwnym razie nie gwarantujemy osobnego miejsca w autokarze ani wyżywienia - dziecko w tym przypadku korzysta tylko ze świadczeń rodziców.
 4. Na czas wycieczki należy bezwzględnie posiadać paszport dziecka i na prośbę obsługi lub służb kontrolnych należy okazać dokument poświadczający wiek dziecka. W przypadku braku paszportu lub podania nieprawidłowych danych klient może zostać poproszony o stosowną opłatę lub może zostać niewpuszczony na teren zwiedzanego obiektu przez obsługę.

 

REZYGNACJA

 1. Klient ma prawo bezkosztowo do zmiany terminu zarezerwowanej wycieczki lub liczby osób nie później niż 24h przed wyjazdem na wycieczkę.
 2. Rezygnacja z wycieczki z całkowitym zwrotem kosztów wycieczki może nastąpić wyłącznie w przypadku zgłoszenia rezygnacji na więcej niż 24h przed podaną w potwierdzeniu (bilet, sms, whatsapp) godziną zbiórki na wycieczkę.
 3. Rezygnacja bezzwrotna następuje w sytuacji, kiedy rezygnacja została zgłoszona mniej niż 24h przed zbiórką na wycieczkę.
 4. W przypadku dodatkowych kosztów poniesionych przez organizatora (np. zakup biletów, jedzenia, dojazd do hotelu. itp) i rezygnazji z wycieczki na mniej niz 24h przed rozpoczęciem wycieczki nie będzie zwracana wpłacona na poczet wycieczki kwota.
 5. Rezygnacja z zamówionych wycieczek/usług poza godzinami pracy biura czy w dniu wycieczki nie upoważnia do żadnego zwrotu kosztów. Wszystkie koszty zostają potrącone.
 6. Opuszczenie na własną odpowiedzialność wycieczki w którymkolwiek momencie jej trwania nie uprawnia do zwrotu jakichkolwiek kosztów ani reklamacji.
 7. W przypadku rezygnacji z wycieczek z pakietów promocyjnych oraz rabatów internetowych rabaty się zerują, a pozostałe aktywne wycieczki liczone są po cenach normalnych.
 8. W przypadku wycieczek lotniczych, rejsów międzynarodowych, pływania z delfinem, lotu balonem, rezerwacji hotelowych z których nastąpiła rezygnacja, nie zwracamy kosztów niewykorzystanych wycieczek i usług, z których nastąpiła rezygnacja w którymkolwiek momencie.
 9. W przypadku wycieczek lotniczych należy zapoznać się z obowiązującymi przepisami podróży do miejsca docelowego oraz wymaganymi dokumentami. Biuro podróży nie ponosi odpowiedzialności za brak jakichkolwiek dokumentów na czas podróży i zwiedzania.
 10. W przypadku wycieczek prywatnych, transferów prywatnych, usług wynajmu przewodnika, wynajmu samochodów, zakupionych biletów lotniczych, miejsc hotelowych, usług dodatkowych spoza oferty regularnej klient musi liczyć się z tym, że w razie rezygnacji koszty zamówionych usług mogą być w całości potrącone.

ANULACJE

 1. Wycieczka może zostać anulowana z powodów niezależnych od organizatora jak siły wyższe, kataklizmy, strajki, zamknięte drogi, niekorzystne warunki pogodowe zagrażające życiu i bezpieczeństwu uczestników czy niewystarczającej liczby zgłoszonych uczestników.
 2. O anulacjach informujemy uczestnika niezwłocznie telefonicznie lub przez WhatsApp, sms, mail podany w rezerwacji.
 3. W przypadku anulacji organizator zaproponuje inny termin wycieczki lub usługę zastępczą w tej samej lub wyższej cenie. Jeśli cena usługi jest wyższa klient dopłaca różnice kosztów.
 4. Jeśli klient odmawia usługi zastępczej lub nowego terminu wycieczki, organizator zwraca klientowi pełną kwotę wycieczki (jeśli ta została wcześniej opłacona).
 5. Lot balonem może zostać odwołany przez firmę baloniarską w każdym momencie bez podania przyczyny.

 

 

REKLAMACJE

Reklamację można przesyłać w ciągu 7 dni od zakończenia wycieczki/usługi w formie pisemnej na ręce pracowników biura lub pocztowym listem poleconym na adres biura w Turcji. Reklamacje są rozpatrywane w ciągu 14 dni od daty wpłynięcia reklamacji. Jeśli wykonawcą usługi jest  podwykonawca to do niego należy rozpatrzenie reklamacji. Po przesłaniu odpowiedzi na reklamację klient ma 7 dni na jej akceptację lub odwołanie się od reklamacji . Ewentualne zwroty i potrącenia są naliczane w przeciągu 14 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji. W przypadku przyznania zwrotu kosztów (częściowego lub całości) lub rekompensaty , klient zobowiązany jest do podpisania oświadczenia , zrzekając się tym samym roszczeń wobec biura.